Aerodrome Traffic Zone (ATZ)

Aerodrome Traffic Zone (ATZ)

(Annex-2) An airspace of defined dimensions established around an aerodrome fort he protection of aerodrome traffic.

 

Havameydanı Trafik Bölgesi

(Annex 2) Havameydanı trafiğini koruma amaçlı havameydanı etrafında boyutları tanımlanmış belirli bir saha.