Check 

Check – Comprobacion; verification, control; contrasena; atrapador (mec). /// probar, comprobar; verificar; controlar; comparar;