Dangerous Goods Regulations (DGR)

Dangerous Goods Regulations (DGR)

Articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the Technical Instructions or which are classified according to those Instructions.

Tehlikeli Madde Kuralları (DGR)
Sağlığa, can güvenliğine, mala ya da çevreye olası risk sergilemeye yönelik tehlikeli maddeler listesi olan Teknik Talimatlar kitabında tanımlanmış ya da bu talimatlar doğrultusunda sınıflandırılmış madde ya da nesneler.